Pro děti s láskou a respektem

Dětská skupina

s Montessori prvky

Naše chůvičky jsou prodlouženou náručí maminky a tatínka

Součástí naší sdružené školy je také malá dětská skupinka určena pro děti od 2,5 do 6/7 let, pracující s Montessori prvky. Její velikou výhodou je komorní rodinný kolektiv, respektující a svobodný přístup pečujících, práce s Montessori materiálem (ale nejen s ním) a především možnost automaticky a přednostně postoupit do sdružené školy. 

nemáme zlaté kliky. Zato skvělý přístup ano

Naše filozofie a náš přístup

 • Vytvořiíme pro vaše dítě respektující a přijímající prostředí.
 • Uznáváme jedinečnosti každého dítěte.
 • Školka je pro nás místo, kde se dítě naučí vnímat a přijímat jiné děti a kde má možnost naučit se pohybovat ve společnosti.
 • Nelíbí se nám přetěžování dětí. Školka není místo, odkud má chodit dítě přetížené každodenními aktivitami (flétnička, tanečky, angličtina, plavání…..) Ve školce si má dítě hrát (tak jako celé dětství) a učit se vnímat společnost.
 • Nejsme zastánci násilného přechodu dítěte z rodiny do školky. Rodiče mohou zůstat s dítětem tak dlouho, dokud sami nenabydou dojmu, že je na samostatný pobyt ve školce dítě připraveno.
 • Nejsme zastánci vyšší autority. Dospělí v naší školce děti provádí dětstvím, nikoliv vyučují a stanovují, jaké mají být, aby to tak bylo správně. Nejsme učitelky, jsme průvodkyně.
 • Jsme zastánci zdravého životního přístupu. Děti učíme separovat odpad, vážit si přírody a věcí kolem nás.
 • Pláč dítěte vnímáme jako jeho potřebu. Na pláč nereagujeme trestem, ani ho nevnímáme jako vlastní nekomfort. Raději nabídneme něžnou náruč a podporu.
 • Smutek, zlost nebo pocit křivdy jsou povolenými emocemi. Stejně jako nechuť se zúčastňovat všeho se stejným nasazením.
 • Dítě nemusí být neustále spokojené, i když my uděláme vše pro to, aby bylo. Jeho vlastní pocity jsou zcela legitimní, i když se neshodnou s naším očekáváním.
 • Nepodporujeme nucení dětí do povinného programu či aktivit.
 • Školka neslouží k tomu, aby dítě mělo povinně každý den nějaký výstup ze školky, muselo spát, muselo se všeho zúčastňovat, muselo se pořád přizpůsobovat apod. Na druhou stranu však musí dodržovat společná pravidla, která platí pro všechny a se kterými bude od začátku důkladně a zřetelně obeznámeno, dle jeho aktuálních možností chápání. Jedná se o pravidla společného soužití v harmonii, toleranci, respektu a úctě.
kdo o vaše děti s láskou pečuje

Naše chůvičky

Martina Vetešníková

Martina Vetešníková

Hlavní chůvička

Martina s dětmi protančí den. Dokáže naslouchat, obejmout i stanovit hranice. Její trpělivost oceňují zejména rodiče neklidnějších dětí, které v ní nachází pevný přístav. Její vášní je taneční pedagogika, díky které s ní děti objevují možnost vyjádřit své emoce pohybem, nad rámec možnosti je vykomunikovat. Je maminkou předškoláčka, kterého děti v dětské skupině také mají možnost potkat.

Jana Kubíčková

Jana Kubíčková

Hlavní chůvička

Dokážete si představit tu největší jemnost, trpělivost a rozvážnost? Pak to násobte dvakrát a je to naše Janička. Tyto své vlastnosti dokáže projevit jak u 2 letých dětí v dětské skupince, tak u našich puberťáků v 9. třídě. Je maminka dvou dětí školního věku, která je v rámci pedagogických zkušeností zaměřena na intuitivní, Montessori a Waldorf pedagogiku. Její velkou devizou je její vysoká schopnost nacítění na potřeby dětí v této věkové kategorii. Je dětem skvělou průvodkyní a respektující pedagožkou.

Petra Spružinová

Petra Spružinová

Chůvička

Představte si, co udělá s dítětem na nemocničním lůžku „zdravotní klaun“. I kdyby dítě nechtělo, rozšíří mu koutky úst do širokého úsměvu. Peťka je podobným „zdravotním klaunem“ pro nás všechny v naší školce. Její smích je nakažlivý a úsměv umí vykouzlit v každé situaci. Krásně se s  ní blbne a dovádí. V soukromém životě pečuje o své dvě školou povinné dcerušky.

Přihlášení

Jak zapsat dítě do naší dětské skupiny?

Je to velmi jednoduché. Zápisy probíhají průběžně kdykoliv v průběhu školního roku. Pochopitelně dle kapacity naší skupiny. Neváhejte se proto ozvat klidně i uprostřed rozběhlého školního roku, pokud cítíte, že by Vaše dítko potřebovalo nastoupit nebo přestopit z jiné školky dříve, než s koncem prvního či druhého pololetí. Volejte, pište, jsme zde pro vás.

Zavolejte pro další informace

+ 420 775 520 849

Nebo nám napište mailem

skola.majka.brno@gmail.com

01.

Zavolejte a zjistěte, zda máme volnou kapacitupro Vaše dítko a získejte všechny potřebné informace. Ideálně si dejte s námi osobní schůzku a přijďte se za námi do školky podívat.

02.

Na osobní schůzce si prohlídněte naše prostory, pobavte se s ostatními dětmi a s chůvičkami, ptejte se na vše, co Vás zajímá. Anebo si s námi, po předchozí domluvě, můžete rovnou nějaký ten den vyzkoušet.

03.

Podepíšeme smlouvu a je to. Můžete začít 🙂

Podmínky přijetí do naší dětské skupiny

Rádi bychom vás informovali, že pokud chcete přihlásit své dítě do naší dětské skupiny, musí být starší 2,5 roku a splnit podmínku povinného očkování. Podmínka povinného očkování neplatí pro děti s trvalou kontraindikací či pro děti v povinném předškolním roce. Dítě v režimu individuálního očkovacího kalendáře je s potvrzením od lékaře také  možné přijmout.

Cena za  pobyt v naší miniškolce
pro školní rok 2021/2022

 

Naše miniškolka je určena pro malý počet dětí (maximálně 12 dětí), proto pokud máte zájem o umístění dítěte do naší dětské skupiny, doporučujeme učinit tak co nejrychleji. Počet míst je omezený. Nicméně je možné zařadit k nám dítě i v průběhu školního roku, pokud to aktuální kapacita dovolí. Školné je rozdělené podle věku, počtu dnů a případných specifik dítěte. Na školkovné lze uplatňovat Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (podle paragrafu § 35ba odst. 1. písm. g) Zákona o daních z příjmu) ve výši 11.000,- Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Uvedené ceny jsou včetně DPH:

Dle podmínek MPSV se cena stanovuje dle věku dítěte ve dvou kategoriích:

Mladší věková kategorie

Děti, které započnou daný školní rok ve věku mladší tří let a oslaví 3. narozeniny až v průběhu tohoto školního roku
(kupříkladu dítě narozené v říjnu 2018 je v mladší věkové kategorii až do 1.9.2022)

Starší věková kategorie

Děti, které započnou daný školní rok už starší tří let. U nich tedy už proběhly 3. narozeniny před 1.9.2021
(Dítě spadá do této kategorie od 1. září po 3. narozeninách až do zahájení povinné školní docházky.)

l

Mladší věková kategorie - celodenní docházka (7:00-16:00 hod):

2 dny v týdnu: 3.465,- Kč / měsíc
3 dny v týdnu: 3.750,- Kč / měsíc
5 dnů v týdnu: 4.000,- Kč / měsíc

l

Mladší věková kategorie - půldenní docházka (7:00-13:00 hod):

2 dny v týdnu: 2.772,- Kč / měsíc
3 dny v týdnu: 3.000,- Kč / měsíc
5 dnů v týdnu: 3.200,- Kč / měsíc

l

Starší věková kategorie - celodenní docházka (7:00-16:00 hod):

2 dny v týdnu: 4.140,- Kč / měsíc
3 dny v týdnu: 4.485,- Kč / měsíc
5 dnů v týdnu: 5.635,- Kč / měsíc

l

Starší věková kategorie - půldenní docházka (7:00-13:00 hod):

2 dny v týdnu: 3.312,- Kč / měsíc
3 dny v týdnu: 3.588,- Kč / měsíc
5 dnů v týdnu: 4.508,- Kč / měsíc

Prázdninová externí docházka

Pro období letních prázdnin přijímáme i děti z jiných školek, které nejsou v čase prázdnin v provozu. Pro tento typ docházky přijímáme pouze děti starší 3 let bez specifických potřeb  (ADHD, autismus, zdravotní handicap, dítě na plenkách aj.).

Při pobytu jeden den v týdnu                      500,- Kč / den
Při pobytu celý týden na dopoledne    1.500,- Kč / týden
Při pobytu celý týden celodenně           2.000,- Kč / týden

Z důvodu značné administrativy si účtujeme jednorázový poplatek za zápisné ve výši 500,- Kč.

Další poplatky

Na počátku každého pololetí se platí poplatek do kulturního fondu ve výši 300,- Kč

Z tohoto fondu jsou následně hrazeny vstupy na kultruní programy (většinou divadelní představení nebo atrakce či koncerty). Na konci pololetí se následně vyúčtuje skutečná útrata Vašeho dítěte dle akcí, kterých se skutečně zúčastnilo. Případný přeplatek bude vrácen. 

Sourozenecká sleva

V případě sourozenců bude možné po dohodě poskytnout slevu na sourozence ve výši 7 % na každý docházkový den.

Zápisné

V případě nástupu nového dítěte je účtováno jednorázové zápisné ve výši 2.000,- Kč na administrativu spojenou s nástupem dítěte do naší školky.

Cena stravování

Stravu dítěte zabezpečujeme formou externího dodavatele. Objednávky obědů i vyúčtování probíhají přímo u dodavatele.

Cena oběda (polévka + hlavní chod) 60,- Kč
Cena jedné svačinky 18,- Kč

Kdy se platí školné?

Školné je splatné k 25. dni předchozího měsíce. V průběhu školního roku je možné si rozsah pobytu dítěte (tedy počet dnů v týdnu) libovolně volit, pakliže to umožňuje kapacita dne. Po zaplacení školného jsou však další změny v daném měsíci nemožné. Měsíční školné je hrazeno bez ohledu na nemoc resp. absenci dítěte. V dny státního svátku a volna je dětská skupinka zavřena. Absence je možné si vždy po dohodě v rámci školního roku nahradit.

Ve dvorním traktu naší školky máme k dispozici chodník pro bosou turistiku, kde si děti v teplých dnech cvičí a masírují chodidla a kde polévají kytičky a bylinky. Každý den pak také chodíme na některé z dětských hřišť v okolí. Máme štěstí, že je v těsné blízkosti hned několik takových krásných hřišť. Děti tedy tráví dostatek času venku. Nejen hrou na pískovišti nebo na průlezkách a houpačkách, ale i samotnou procházkou k nim. Snažíme se vyjít ven téměř za každého počasí. Pro posílení imunity je to optimální. Nicméně jsou dny, kdy by člověk ani psa nevyhnal a kdy volíme raději program ve vnitřních prostorech.