Seznamte se s námi

Náš tým

Nálada dětí je ovlivněna spokojeností dospělých kolem nich. V našem týmu vládne uvolněná, přátelská atmosféra. Ctíme potřeby jeden druhého, nabízíme vzájemný respekt a úctu. Víme, že společnými vztahy jdeme dětem příkladem

Majka Staňková

Majka Staňková

Zakladatelka a zřizovatelka školy

Majka to má u nás vše pod palcem. Je prý ten nejvyšší šéf 🙂 ale když jí potkáte, ani si nevšimnete, že by byla nad někým jiným z nás či vás. Je vdaná maminka čtyř synů, dula, psychoterapeutka a lektorka mnoha kurzů – od předporodního až po kurzy pro rodiče s dětmi. Je autorkou prvního on-line předporodního kurzu v ČR a SR a on-line kurzů pro rodiče s dětmi. Zakladatelka brněnského Centra pro těhotné a rodinu Majka, které se postupně rozrostlo i o miniškolku a naši sdruženou školu. Hostuje v televizních pořadech pro ženy na ČT a TV Markíza. Svými reportážemi pravidelně přispívá do TV Relax. Se svým mužem založila Světový den těhotenství, při příležitosti kterého pravidelně probíhá největší outdoorový Festival těhotenství a rodiny v ČR. Věnuje se poradenství, publikační i přednáškové činnosti.

Michal Staněk

Michal Staněk

Zřizovatel a provozovatel školy

Manžel Majky Staňkové a pro školu „Hodinový manžel“ Má na starost účty, počty, náklady, opravy, úpravy. Prostě to vše, v čem jako chlap vyniká. Neméně podstatný je jeho přínos v trvání na dodržení pravidel, v jednoznačnosti a uzemňování nás všech ostatních žen, které „tančí v mracích, intuicích, inspiracích, motivacích a jiných …cích“. Je zakladatel projektu Světového dne těhotenství. V soukromém životě s Majkou pečují o své čtyři syny.

Renata Netoušková

Renata Netoušková

Průvodkyně vzděláním

Renatku neuvidíte jinak, než s širokým úsměvem na tváři. Tedy většinou. Když se děje bezpráví, výrazně překračují pravidla, nebo ubližuje jiným, je její hlas slyšet až v sousedství. Není přísná, je jednoznačná a to je krásným vyvážením jinak vždy a všude přítomné laskavosti, empatie a svodoby. Její téměř mateřské objetí je pro děti i pro nás měkkým přístavem, kam se rádi schováme, když jsme smutní. Je maminka dvou dětí s obrovskou kreativitou, velkým vnitřním smyslem pro intuitivní pedagogiku a empatickým přístupem k jednotlivým potřebám dětí. Momentálně studující na PdF MU, obor speciální pedagogika. 

Jana Kubíčková

Jana Kubíčková

Průvodkyně vzděláním

Dokážete si představit tu největší jemnost, trpělivost a rozvážnost? Pak to násobte dvakrát a je to naše Janička. Tyto své vlastnosti dokáže projevit jak u 2 letých dětí v dětské skupince, tak u našich puberťáků v 9. třídě. Je maminka dvou dětí školního věku, která je v rámci pedagogických zkušeností zaměřena na intuitivní, Montessori a Waldorf pedagogiku. Její velkou devizou je její vysoká schopnost nacítění na potřeby dětí v této věkové kategorii. Je dětem skvělou průvodkyní a respektující pedagožkou.

Gabriela Kolářová

Gabriela Kolářová

Lektorka Anglického jazyka

Maminka čtyř synů s bohatou AJ zkušeností, a to jak lektorsky, tak i ve vedení jazykové školy. Má za sebou kurz Respektovat a být respektován. Je lektorkou Helen Doron English pro děti od 3 měsíců do cca 13 let. Deset let vede cvičení rodičů s dětmi, podílí se na přípravě programu tábora pro rodiny. Zajímá se o vzdělávání a různé přístupy k němu (což ji také dovedlo do naší školy). „V hodinách uplatňuju hravý přístup, hodně se hýbeme, látku si zažíváme očima, sluchem i prožitkem či pohybem. Mým cílem je naučit děti reagovat na anglickou otázku anglickou větou. Téměř nepoužíváme češtinu (u maláčků je Aj dokonce 100%) a nové věci se učíme z kontextu, ne překladem. Nechávám na dětech, aby si na význam přišly samy.“  

Eliška Lukonchik

Eliška Lukonchik

Spoluzakladatelka školy

Eliška sice ukončila svou aktivní činnost v naší škole 30.6.2019 ale jako spoluzakladatelce jí místo na naší nástěnce osobností zcela právem patří. I díky ní dnes mohou děti zažívat svobodu ve vzdělávání. Ve svém soukromé praxi se věnuje metodě One Brain v systému Three in One (obecně známá jako kineziologie) a „alternativním“ výchovným a vzdělávacím metodikám jako je např. metoda Marie Montessori, Respektovat a být respektován a další. Je absolventkou základního kurzu aromaterapie u pana Hadka a celé řady odborných kurzů souvisejících s tématikou výchovy dětí, alternativní směry, osobní rozvojem, aj. Pořádá individuální sezení v systému One Brain, semináře pro ženy se zaměřením na nacházení vlastních cest a sebeobjevování a další tématicky zaměřené semináře.