O výuce v naší škole

Jak to u nás probíhá

svoboda jak má být

 • Vzděláváme projektovým způsobem vzbuzující zájem dítěte a probouzející jeho vnitřní motivaci
 • Bez časového ohraničení, bez známkování, bez stresu, se slovním ohodnocením a důrazem na sebereflexi. Bez nutnosti vykazovat výsledky a docházku dítěte orgánům spadajícím pod MŠMT
 • Vycházíme z principů metodiky „Respektovat a být respektován“
 • Nesedáme v lavicích
 • Chodíme do terénu, na exkurze, do muzeí, do divadla – učíme se životem
 • Využíváme také prvky Montessori metodiky s heslem: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Avšak nejen ty, rádi si půjčíme i něco málo z principů zážitkové pedagogiky, projektového vyučování apod.

hlavní je respekt

 • Vycházíme z principů metodiky „Respektovat a být respektován“
 • Žádná odpověď není špatně
 • Rozvíjíme vlastní sebeúctu, morální hodnoty a lásku k přírodě
 • Vytváříme doslova rodinné prostředí
 • Je pro nás důležité zapojovat do procesu učení i rodiče a další příbuzné, pokud o to stojí

english with native speaker

 • Začleňujeme anglický jazyk do tvořivé práce (výtvarná, hudební výchova) + výuka s rodilým mluvčím 1. den v týdnu
 • Děti se učí v anglickém jazyce žít. Nejen se učit v učebnicích, ale celý den tráví s rodilým mluvčím. Všechny aktivity, všechny zážitky jsou v daný den výhradně v angličtině.
 • Nelpíme na gramatice. Chceme, aby děti získávaly k angličtině vztah. Aby se nebály mluvit a naposlouchaly intonaci, jakou může nabídnout jen rodilý mluvčí

komunita

 • Děti jsou rozdělené do dvou tříd. Třídy jsou smíšené s dětmi různého věku. První skupina je pro děti od 1 – 5. třídy a druhá skupina pro děti navštěvující 6. – 9. třídu ZŠ.
 • Skupina dětí čítá vždy maximálně 5-6 dětí na 1 provázející osobu. Vyjímkou jsou páteční výletové a exkurzní aktivity, kde se ke skupinám přidávají i další externí děti. Tehdy může skupina dosahovat počtu i 10 dětí. Na některé programy jsou děti z obou skupin spojené a tehdy už se bavíme o docela početné „bandě“ 🙂
 • Umožňujeme dobrovolné zapojení rodičů do vzdělávacího programu, volnočasových aktivit i do procesu učení. Rádi se o vše postaráme, ale vaše součinnost je určitě přínosem.

Jde nám o radost

V naší sdružené škole neplatí pravidla klasické školní docházky. Nemusíte nosit omluvenky od doktorky, aby Vaše dítě bylo ve škole omluvené. Jste to pouze Vy, rodiče, kteří rozhodnou, zda v daný den dítě do školy dovezete, anebo se rozhodnete pro jiný třeba rodinný program. Respektujeme Vaše rozhodnutí. Nekontrolujeme docházku a nezapisujeme hodiny do třídních knih. Nemáme omluvené a neomluvené hodiny 🙂 Dítě nemusí psát domácí úkoly, ať v ten den „alespoň něco“ dělá. Nedostane za neprobranou látku špatnou známku v testu. Proč? Protože přece nepíšeme testy a neznámkujeme. Jde o radost z učení, poznávání nových věcí a ne o známky. Život známky nerozdává. Život prověřuje vědomosti, schopnosti, vnitřní sílu a sebeúctu člověka a k tomu Vaše děti rádi povedeme 🙂 Chceme dosáhnout klidné a podnětné výuky. Chceme, aby se Vaše děti rády učily a každé ráno k nám rády vstávaly. Přizpůsobíme se jejich tempu, zájmům a vnitřní motivaci. Jsme tu pro děti, ne pro sebe.

harmonogram dne

PRO DĚTI V 1. – 5. TŘÍDĚ

 • 08:00 – 09:00 hod. – PŘÍCHOD DĚTÍ – zatím bez výuky, ladí se na výuku
 • 09:00 – 13:00 hod. – VÝUKA S PEDAGOŽKOU 
 • 13:00 – 13:30 hod. – OBĚD
 • 13:30 – 14:00 hod. – RELAXACE
 • 14:00 – 16:00 hod. – VOLNOČASOVÝ ODPOLEDNÍ PROGRAM – v tomto čase mohou děti opět trávit čas s dětmi v rámci předškolní sekce. Chůvičky v danou dobu pečují nejen o svá robátka, ale také o děti ze školy, které čekají na příchod svého rodiče. Jedná se o pokrytí času pro ty rodiče, kteří nemohou vyzvednout děti po výukovém bloku do 14:00 hod. Zároveň však tato doba není koncipovaná jako družinka ani organizovaná činnost pro školní děti. Jedná se o volnou hru a trávení času bez povinností, avšak s dohledem dospělé osoby pro zabezpečení dodržování našich vnitřních pravidel a pro bezpečnost dětí.

harmonogram dne

PRO DĚTI V 6. – 9. TŘÍDĚ

 • 08:00 – 09:00 hod. – PŘÍCHOD DĚTÍ – v tomto čase mohou děti postupně přicházet. Zatím však tráví čas sami bez dozoru a tráví čas spolu s ostatními dětmi. Děti se mohou kdykoliv obrátit na dospělou osobu, která je hned vedle v místnosti a má děti z dálky pod dozorem. Je to však čas pro samostatnou aktivitu dětí, kdy mají možnost sdílet své zážitky a takzvaně si „pokecat“
 • 09:00 – 11:30 hod. – DOPOLEDNÍ VÝUKOVÝ BLOK S PEDAGOGEM
 • 11:30 – 12:30 hod. – SAMOSTATNÁ PRÁCE NA ZADÁNÍ ČI NA PROJEKTU
 • 12:30 – 13:00 hod. – OBĚD S MOŽNOSTÍ NÁSLEDNÉ RELAXACE
 • 13:00 – 15:00 hod. – ODPOLEDNÍ VÝUKOVÝ BLOG – v tomto čase budou děti pracovat s pedagogem buď prezenčně nebo distančně a to formou práce na společných projektech, nebo na individuálně stanoveném zadání, formou práce s různými online výukovými aplikacemi či formou velmi oblíbeného „kinematografické“ odpoledne.

TÝDENNÍ ROZVRH

Pondělí: výuka s lektorky zaměřená na AJ (rodilý mluvčí)

Úterý: výuka s pedagožkou/pedagogem – „Komenského dny“ 

Středa: výuka s pedagožkou/pedagogem – „Komenského dny“

Čtvrtek: výuka s pedagožkou/pedagogem – „Komenského dny“

Pátek: výuka „v terénu“ s pedagožkami (výstavy, semináře, workshopy, aj.)

 

* Je možné si vybrat i jen určité dny v týdnu. Tyto jsou fixně domluveny při nástupu dítěte do školy a ukotvené ve smlouvě. Případná změna dnů, kdy dítě školu navštěvuje, je možná po domluvě i v průběhu školního roku.