co vás to bude stát?

Školné v jednotlivých sekcích

Naše soukromá základní škola Majka je určena pro malý počet dětí (maximálně 5 – 6 dětí ve třídě), proto pokud máte zájem o umístění dítěte do naší školy, doporučujeme učinit tak co nejrychleji. Počet míst je omezený. Nicméně je možné zařadit k nám dítě i v průběhu školního roku. Školné je rozdělené podle stupně ZŠ a počtu dnů, kdy školu dítě navštěvuje:

l

Školné 1.-5. třída ZŠ:

1 den v týdnu: 2.175,- Kč/ měsíc
2 dny v týdnu: 3.500,- Kč/ měsíc
3 dny v týdnu: 4.000,- Kč/ měsíc
4 dny v týdnu: 4.500,- Kč/ měsíc
5 dnů v týdnu: 4.900,- Kč/ měsíc

Školné 6.-9. třída ZŠ:

1 den v týdnu: 2.675,- Kč/ měsíc
2 dny v týdnu: 4.200,- Kč/ měsíc
3 dny v týdnu: 4.700,- Kč/ měsíc
4 dny v týdnu: 5.200,- Kč/ měsíc
5 dnů v týdnu: 5.700,- Kč/ měsíc

Další poplatky

Na počátku každého pololetí se platí poplatky do kulturního a výtvarného fondu.

Děti s docházkou 3 – 5 dní v týdnu platí do kulturního fondu 1.500,- Kč/pololetí a do výtvarného fondu 300,- Kč/pololetí.

Děti s docházkou 1 – 2 dny v týdnu (mimo pátek) platí jednotlivé vstupy na akce samostatně a do výtvarného fondu platí částkou 150,- Kč/pololetí.

Na děti přihlášené pouze na pátek se vztahuje rovněž platba kulturního fondu, nad rámec školného.

Prázdninový poplatek

Za prádzninové měsíce (červenec a srpen) se platí udržovací poplatek ve výši:

Děti navštěvující školu 1-2 dny v týdnu = 1.500,-/měsíc
Děti navštěvující školu 3-5 dnů v týdnu = 3.000,-/měsíc

Zápisné

V případě nástupu nového dítěte je účtováno jednorázové zápisné ve výši 2.000,- Kč na administrativu spojenou s nástupem dítěte do naší školy.

Sourozenecká sleva

V případě sourozenců bude možné po dohodě poskytnout slevu na sourozence ve výši 7 % na každý docházkový den.

Platba obědů

Stravování ve škole je hrazeno zvlášť, zpětně dle aktuálního odběru obědů dítěte. Cena za porci činí 59,- Kč.

Kdy se platí školné?

Školné je splatné ke 25. dni předchozího měsíce a zahrnuje pouze pobyt dítěte v čase 8:00 – 14:00 hod. pro děti v 1-5. třídě a výuku v čase 8:00 – 15:00 hod pro děti v 6. – 9. třídě. Po dohodě s vedením školy je možné si rozsah výuky (tedy počet dnů v týdnu) změnit. S podmínkou, že to umožňuje kapacita skupiny v jednotlivých dnech a je to formálně potvrzeno dodatkem ke smlouvě.

Po zaplacení školného jsou však další změny v daném měsíci nemožné. Měsíční školné je hrazeno bez ohledu na nemoc resp. absenci dítěte. Absence je možné si vždy po dohodě v rámci školního roku nahradit. Prázdniny vypsané MŠMT nejsou ve školném zohledňovány formou slevy či náhrady.